یک خانه ی ۲۰۰ متری را ۲۴ ساعته بسازید!

یک محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی یک چاپگر سه‌بعدی بتنی ساخته که امکان ساخت یک خانه کامل را تنها در یک روز فراهم می‌کند.