غلامرضا بهرامی

غلامرضا بهرامی متولد 1339 می باشد . وی دوران تحصیل خود را در شهر كرمانشاه پشت سر گذاشت و پس از فراغت از تحصیل به شغل نجاری روی آورد . اما این كار ، هدف اصلی استاد بهرامی نبود و به همین دلیل تصمیم گرفت تا در كنكور شركت كرده و وارد دانشگاه گردد و این تصمیم را با جدیت در سال 1362 به سرانجام رساند و توانست در رشته داروسازی قبول و وارد دانشگاه مشهد شود . وی با تلاش و جدیت تحصیل در این رشته را ادامه داد تا جائیكه توانست تخصص خود را در رشته فارماكولوژی در سال 1367 اخذ نماید . دكتر غلامرضا بهرامی در مهر ماه 1373 در دانشكده پزشكی كرمانشاه مشغول به كار شد و به منظور تكمیل كارهای پژوهشی خود برای مدتی به دانشگاه اوتاوا در كشور كانادا رفته و پس از گذرندان دوران مورد نظر به ایران بازگشت و در دانشكده پزشكی به فعالیت خود ادامه داد . از این استاد ارجمند 120 پروژه تحقیقاتی و 60مقاله به زبان انگلیسی و تألیف چند كتاب موجود می باشد . او كسی است كه توانست در سال 1381 با سعی و تلاش فراوان ، مجوز دانشكده ی داروسازی را برای دانشكده ی علوم پزشكی كرمانشاه اخذ نماید و به تربیت دانشجو در این رشته ی علمی بپردازد .