نظام الدین آل آقا بزرگ مردی در تاریخ

استاد نظام الدین آل آقا از نوادگان آیت الله آقا محمدباقر وحید بهبهانی است.وی درحدود سال 1303ه ش در كرمانشاه متولد شده است . استاد نظام الدین در صحبت هایشان به ۶۰ سال تجربه معلمی و آموزش ۷۰ هزار دانش آموز اشاره کرد و افزود: از شاگردانم ۸ تن به عنوان استاندار، ۲ تن در مقام وزیر، ۸ تن پروفسور، ۲۲ تن فرماندار و ۲۷ شاگرد مدیر کل در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت می کنند.این دبیر بازنشسته آموزش و پرورش دبیرستان‌های كرمانشاه اظهار داشت: افتخار من این است كه حدود 65 سال است، علوم دینی و معرفتی درس می دهم، و حدود 60 هزار دختر و پسر تعلیم دیده و با اخلاق و موثر را تحویل اجتماع داده ام و همه اینها را فرزندان خودم می دانم.الان با وجود 87 سال سن، خودش را از کار و تلاش بازنشسته نکرده و با کمک "واکر" راه می رود، به دبیرستان‌های کرمانشاه رفته و به دانش آموزان درس اخلاق می دهد و بر کار کارگران در مرمت آرامگاه محمد علی بهبهانی نظارت می کند.