آیا اینترنت قاتل زبان است؟

299
03 آذر 1394

Emoji ها و استیکرها راه برقراری ارتباط را تغییر داده اند. وقتی از شکلک ها برای بیان احساسات مان استفاده می کنیم غمگین بودن، شاد بودن و یا عصبانیت مان را دیگر در قالب کلمات بیان نمی کنیم به این صورت مردم دستور زبان , ساختار جمله و کلمات را کم کم فراموش خواهند کرد واز کلمات اختصاری استفاده می کنند.در طول پنج سال گذشته این اتفاق در رسانه های اجتماعی رواج زیادی پیدا کرده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x