Hopeless: The Dark Cave پر از غول های بامزه اما ترسناک

بازی Hopeless زنگ تفریح این فهرست به حساب می‌آید. چون غول‌های آن همان‌قدر که ترسناکند، بانمک هم هستند. هنگام انجام این بازی هم قرار نیست خیلی بترسید و نگران این باشید که غول بعدی از کدام جهت حمله خواهد کرد.