مواظب بدافزار جدید اندرویدی باشید

79
03 آذر 1394

گونه های جدید بدافزارهای اندرویدی تغییر ظاهری داده اند و در قالب برنامه هایی مثل candy crash و snapchat ظاهر شده اند.

فیلمبدافزاراندرویدیتازهاي تکنولوژيتکنولوژيعصرنوين

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x