اندروید و سیستم عامل کروم تا سال ۲۰۱۷ ادغام خواهند شد

سال هاست که عدم ادغام شدن اندروید و سیستم عامل کروم باعث تعجب است اما این حادثه به زودی رخ خواهد داد.

به نقل از منابع آگاه اندروید که سیستم عامل موبایل های هوشمند است و کروم که یک سیستم عامل تحت وب است قرار است با هم ادغام شوند.