اگر به منشی نیاز دارید، می توانید روی گوگل حساب کنید

گوگل نه تنها موتور جستجو, کتابخانه , خدمات پست الکترونیکی , مانیتور تناسب اندام و بیلبورد تبلیغاتی است بلکه حالا نقش یک منشی را هم برای شما ایفا می کند.