یاهو پسورد ای‌میلش را حذف کرد

یاهو در طی عملی پسورد ای‌میلش را حذف کرد!برای ادامه به ویدیو نگاه کنید..