گوگل مَپ برای تعطیلات زمستانی تغییر می کند

با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و شروع تعطیلات زمستانی , گوگل در حال انجام پروژه ی نمایش ساعات کسب و کار در نقشه و موتور جستجویش است و ساعات تعطیلات و کسب و کار را در این نقشه جدیدش مشخص خواهد کرد.