کميجان روستایی با مشکلات زيست محيطی

161
03 آذر 1394

کميجان روستايی که علی رغم اينکه منطقه محافظت شده محيط زيست بشمار ميرود اما سالهاست با مشکلات زيست محيطی دست و پنجه نرم ميکند

فیلمکميجان روستاییزيست محيطیروستاییکميجان روستايیایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x