از بیروت تا پاریس در آتش

177
03 آذر 1394

تروریست های داعش این بار به تلافی ناکامی در سوریه در قلب اروپا مردم را به خاک و خون کشیدند.

فیلمبیروتپاریسآتشتروریستالقاعده

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x