تصاویری از مه غلیظ که بازی را متوقف کرد

حین مسابقه دو تیم فوتبال مه غلیظ در ورزشگاه داور را وادار به توقف بازی کرد.