بوسه وزیر کشور عراق بر دست یک سربا

343
03 آذر 1394

بازدید "محمد سالم الغبان" وزیر کشور عراق از یکی از خطوط مقدم درگیری با عناصر داعش را ببینید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x