محاکمه نوجوان سوری به دلیل سرپیچی از قوانین داعش

بسیاری از کمیته‌ها و جمعیتهای خیریه فرانسوی با یک نوجوان 14 ساله سوری که داعش پای چپ و دست راست او را قطع کرده است، ابراز همدردی کردند.