لحظه شلیک گلوله حین اجرای کنسرت در حادثه تروریستی پاریس

نخستین تصویر منتشر شده از صدای شلیک گلوله حین اجرای زنده کنسرت موسیقی باتاکالان را خواهید دید.

فیلمگلولهتروریستپاریساجرای کنسرتکنسرت موسیقی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x