الکترونیکی شدن صندوق های اخذ رای

141
03 آذر 1394

انتخابات الکترونیک موضوعی که یک سال است بین شورای نگهبان و وزارت کشور مطرح شده است.

فیلمصندوق های اخذ رایانتخابات الکترونیکشورای نگهبانوزارت کشور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x