مرگ واژه ساکتی است که می توان برای آن نوشت و نوشت

167
03 آذر 1394

پوریا تابان نگاه و نگرش 156 هنرمند را به مقوله مرگ در کتابی به نام سنگ قبر به ثبت رسانده است.

فیلمسنگ قبرپوریا تاباندیدنیفیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x