سومین غایب بزرگ میدان جهانی وزنه برداری

199
03 آذر 1394

فدراسیون قبلی وزنه برداری بی خبر به فدراسیون جهانی نامه زده و سهراب مرادی را بازنشسته اعلام کرده است.

فیلممیدان جهانیوزنه برداریورزشدیدنیفدراسیون جهانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x