خیابان های پاریس همچنان زیر چکمه های نیروهای امنیتی فرانسه

163
03 آذر 1394

با انتشار خبر فرار تعدادی از تروریست ها سایه ترس و وحشت همچنان بر سر اروپا و حتی آمریکا سنگینی می کند.

فیلمفرانسهنیروهای امنیتیپاریستروریستاروپا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x