صدای انفجار دوباره مردم فرانسه را وحشت زده کرد

دقایقی پیش صدای یک انفجار در اطراف سالن باتاکلان فرانسه مردم را وحشت زده و فراری کرد که با پیگیری های پلیس امنیت مشخص شد تیراندازی اشتباه یک پلیس باعث ترس مردم شده بود.