اعلان جنگ هکرهای ناشناس علیه داعش

گروه هکرهای ناشناس با انتشار فیلمی، رسما علیه داعش اعلان جنگ کردند.