اعلان جنگ هکرهای ناشناس علیه داعش

گروه هکرهای ناشناس با انتشار فیلمی، رسما علیه داعش اعلان جنگ کردند.

فیلمهکرداعشاعلان جنگتروریست

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x