فرو ریختن ساختمان برسر راننده بیل مکانیکی

187
03 آذر 1394

بی احتیاطی و تخریب غیر اصولی راننده بیل مکانیکی حادثه آفرید.

فیلمبیل مکانیکیساختمانایرانحادثه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x