آسمان آبی یا آسمان سیمانی !؟

آلودگی‌های کارخانه سیمان در منطقه مشیریه تهران باعث آزردگی خاطر ساکنان این منطقه شده است.