واکنشهای مجازی به حوادث پاريس

174
03 آذر 1394

رسه روز از حوادث پاريس گذشت و فضای مجازی همچنان دستخوش تحولات فرانسه است .

فیلمپاريسفرانسهتروریسنداعشالقاعده

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x