با شما خبری پنهان نمی ماند

306
03 آذر 1394

در این فیلم به شما توضیحاتی درباره بخش جدید( شهروند خبرنگار ) باشگاه خبرنگاران و طریقه فرستادن سوژه های شما داده شده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x