با شما خبری پنهان نمی ماند

112
03 آذر 1394

در این فیلم به شما توضیحاتی درباره بخش جدید( شهروند خبرنگار ) باشگاه خبرنگاران و طریقه فرستادن سوژه های شما داده شده است.

فیلمفیلمشهروند خبرنگارخبرنگاراندیدنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x