دادگاه دو متهم جنجالی

دادگاه بابک زنجانی و سعید مرتضوی، امروز به صورت هم‌زمان، اما در دو دادگاه مختلف برگزار شد.