دادگاه دو متهم جنجالی

177
03 آذر 1394

دادگاه بابک زنجانی و سعید مرتضوی، امروز به صورت هم‌زمان، اما در دو دادگاه مختلف برگزار شد.

فیلمدادگاهبابک زنجانیسعید مرتضویدادگاه بابک زنجانیایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x