پراید استثنایی دیگر

آپشن های مختلف پراید باعث افزایش فروش این محصول سایپا از محصولات شرکت فورد شده است!