لحظه انهدام تانک سعودی با موشک ضدزره انصارالله

در این فیلم لحظه انهدام تانک سعودی با موشک ضدزره انصارالله را مشاهده می‌کنید.