از ارکستر سمفونیک تا مجوز گرفتن خواننده

در بسته خبری نیشگون این هفته عناوینی چون : کمک های مردمی به ارکستر سمفونیک تا مجوز گرفتن خواننده مطرح شد/ سوژه های نیشگون خود را برای ما از طریق سایت باشگاه ارسال نمایید.