خشونت در امریکا خشونتی که روز و شب ندارد

130
03 آذر 1394

در جنوب شرقی جزیره کوبا خلیجی به نام گوانتانامو وجود دارد.
خشونت در امریکا خشونتی که روز و شب ندارد

فیلمخشونتامریکااسرائیلایرانتروریست

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x