تاثیر الگو های سینمایی در بین افراد جامعه

در دنیای امروز رفتار اشخاص مشهور و هنرمند تاثیر زیادی روی جامعه دارد.

فیلمسینماییافراد جامعهمشهورجامعه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x