طرح جدید پلیس تهران بزرگ برای دستگیری سارقان و زورگیران

151
03 آذر 1394

در طرحی که صبح امروز پلیس نیروی انتظامی اجرا کرد بیش از صد سارق و زورگیر را شناسایی و دستگیر کرد.

فیلمپلیستهران بزرگزورگیرانسارقاننیروی انتظامی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x