جاری شدن سيل در شهر جده عربستان.

جاری شدن سيل در شهر جده عربستان سعودی پنج کشته و زخمی بر جای گذاشت.

فیلمعربستانجدهسيلال سعودوهابیت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x