فیلمی هولناک از جلاد داعش مغز متفکر حملات پاریس (16+)

فیلمی هولناک از یکی از جلادان داعش خواهید دید که مغز متفکر حملات تروریستی اخیر در پاریس به شمار می آید.