فیلمی هولناک از جلاد داعش مغز متفکر حملات پاریس (16+)

فیلمی هولناک از یکی از جلادان داعش خواهید دید که مغز متفکر حملات تروریستی اخیر در پاریس به شمار می آید.

فیلمداعشحملات پاریستروریستالقاعده

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x