ژنرال قلعه نوعی منتقد سینما شد

338
03 آذر 1394

هنر سینما هنری بسیار بزرگ و پیشرفت زیادی داشته اما محدودیت هایی دارد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x