کربلا میزبان میلیون ها زائر است

جمعیت میلیونی برای سفری چند روزه پر از شور شوق برای رسیدن به مقصد در پیش است.