افزایش بیماران مبتلا به ایدز در کشور

تا چند وقت پیش در مورد ایدز کمتر صحبت به زبان می آمد اما اینک به موضوع مهمی تبدیل شده است.

فیلمایدزبیمارانکشوربیماریدارو

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x