حقوق بشر به سبک عربستانی + فیلم(18+)

در این فیلم حکومت سعودی در ملا عام سه نفر را گردن می زند.