امضاء تفاهم نامه همکاری دانشگاه تهران و نيروی زمينی ارتش

156
03 آذر 1394

بر اساس این تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و نيروی زمينی ارتش در قالب کمیته مشترک تشکیل خواهد شد.

فیلمنيروی زمينی ارتشدانشگاه تهرانتفاهم نامهتهراننيروی زمينی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x