سهم ایران از بازار طلای سرخ بی کلاه ماند

به علت نداشتن بسته بندی مناسب زعفران یا همان طلای سرخ سودش در جیب کت و شلواری های آن طرف آبی می رود و کشاورزان داخلی بهره ای از آن نمی برند.