ضربه اطلاعات از جنوب شرق تا شمال غرب به تروریست ها

نیروهای اطلاعاتی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری مرز نشین ها و نیروهای نظامی،امنیتی و انتظامی استان یک تیم تروریستی را منهدم کردند.