طبقه پنجاهم برجی صد طبقه در شيکاگو طعمه حريق شد

262
03 آذر 1394

طبقه پنجاهم آسمانخراشی یکصد طبقه در شهر شیکاگو(CHICAGO )عصر روز شنبه در ایالت ایلینویز در آمریکا طعمه حریق شد.

فیلمشهر شیکاگوCHICAGOر ایالت ایلینویزآمریکاحریق

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x