پوست کندن یوزپلنگ ایرانی در ملأعام

این مرد در کمال بی رحمی یک قلاده پلنگ ایرانی را در مقابل چشمان تماشاچیان سلاخی می کند.