رایانش کوانتوم

289
03 آذر 1394

این ویدیو را ببنید تا ببینید که رایانش کوانتوم چیست؟ (Quantum computing)

فیلمکوانتومتازهای تکنولوژیتکنولوژیعصرنوینnewage

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x