شبنم فرشادجو در مورد دریاچه ارومیه حرف میزند

236
03 آذر 1394

شبنم فرشادجو:لهجه اش شیرین، حرفش تلخ، طعمش شورتر، مرغ این دریاچه بوتیمار باشد بهتر است

فیلمتازهای تکنولوژیتکنولوژیعصرنوینnewage

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x