گزارش کنسرت خالق آهای خوشگل عاشق/اختصاصی

یک ویدئوی بامزه: وقتی مردم مشهورترین آهنگ فریدون آسرایی را با کلمات من درآوردی خود می خوانند + گزارش کنسرت خالق آهای خوشگل عاشق