چرا "X" نماد مجهول است؟

چگونه سنّت نشان دادن مجهولات با حرف لاتین X شکل گرفت؟ اگر نمی دانید ، این سخنرانی TED قطعاً برای شما جالب خواهد بود.