پذیرش بدون تفکر

309
03 آذر 1394

در این ویدئو "دیوید گِردی" پیرامون بیماری به نام « پذیرش بدون تفکر» صحبت می کند که بیشتر اوقات چیزی جر اتلاف وقت عاید ما نمی کند.(زیرنویس فارسی دارد)

علمیتفکربدون تفکر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x