پیام استیون هاوکینگ به گروه ماموریت افق های نو

فیزیکدان استیون هاوکینگ به مناسبت گذر فضاپیمای افق های نو از کنار پلوتو، در فیسبوک خود یک پیام تبریک ویدیویی برای گروه دانشمندان این ماموریت ارسال کرد. مقاله در اینجا: http://bigbangpage.com/?p=۳۲۰۹۹